Select language:

Лекари

Д-р Славчо Сираков

 Специалист "Нервни болести"

Проф. Панайот Танчев

Завършил прогимназия в родния си град Враца, след което учи в Английската гимназия в София, която завършва през 1967 година. След това следва в Софийския медицински факултет, където се дипломира като пълноправен лекар през 1973 година. Завръща се в родния си град и започва работа в Ортопедично-травматологичното отделение на Първостепенна окръжна болница „Хр. Ботев”. Тук работи в периода 1973-1977 г.

След като печели един доста труден конкурс за редовна докторантура, през 1977 година заминава за Лайпциг (Германия), където специализира в продължение на три години ортопедия и травматология в Университетската ортопедична клиника. Това е една от най-големите за времето си ортопедични клиники в Германия. Негови учители там са проф. Петер Матцен, проф. Харо Зайфарт и проф. Волфрам Нойман – известни имена в немската медицина изобщо.

В Лайпциг защитава и докторската си дисертация с оценката „magna cum laude”, което за един чужденец е безспорен успех.

Завръща се в родината, въпреки че има предложение от директора на клиниката проф. Зайфарт да остане като асистент при тях. От 1980 година досега е на работа в Университетската болница по ортопедия - Горна Баня, където преминава цялата академична йерархия от асистент до редовен професор. От 1989 год. е началник на Втора ортопедична клиника при болницата в Горна баня, която е профилирана за лечение на гръбначна хирургия и ендопротезиране (поставяне на изкуствени стави). Междувременно за по-късо или по-дълго време е специализирал и във Франция, САЩ, Швейцария. И така преминават вече 35 години непрекъснат труд в полето на ортопедичната хирургия. Ние ползваме проф. Панайот Танчев като основен консултант в нашата болница.

Д-р Венелин Алексиев

Детска ортопедия и травматология; Ултразвукова диагностика на тазобедрена и раменна стави; Оперативно лечение; Специализации в САЩ, Япония, Израел, Швейцария, Австрия, Финландия, Австралия. Работи в София, Горна баня. Консултант в нашата болница по детска ортопедия и травматология.

Д-р Дарин Драганов

Има трудов стаж 21 години. Работил 14 години като ординатор в Хирургично отделение в Болницата в Мездра. Призната специалност по “Ортопедия и травматология” - 1991година.  Притежава СЕРТИФИКАТ за ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА СТАВИ. Магистър по здравен мениджмънт.

Тел. : 092/66-30-50; 0885 687 661

Д-р Венелин Дамянов

Има трудов стаж 13 години, с призната специалност по “Ортопедия и травматология”. Има сертификати за придобита правоспособност по : ендопротезиране на стави, специализация по спортна медицина, спортна травматология и ортопедия; и Сертификат за артроскопия и реконструктивни операции от Югозападен германски оперативен център, където е бил на специализация. Тел. : 092/66-35-35 – вътр.104

Д-р Ивайло Борисов

10 години трудов стаж, с призната специалност по “Ортопедия и травматология”. Завършени квалификационни курсове по ултразвукова диагностика на тазобедрените стави при деца, артроскопия на колянната става. Тел. : 092/66-35-35 – вътр.104

Д-р Христо Гигов

12 години трудов стаж. В момента работи в Клиника по ортопедия и травматология гр.Плевен – клинична ординатура. Има придобита специалност по “Ортопедия и травматология”. Завършени курсове по травматология, ендопротезиране на стави, артроскопска диагностика, ултразвукова диагностика, гръбначна хирургия. Множество специализации в страната и чужбина. Тел. : 092/66-35-35 – вътр.104

Д-р Венцислав Борисов

38 години трудов стаж по ортопедия и травматология. Завършени специализации по здравен мениджмънт и пластична хирургия.

Д-р Румен Чернев

Има придобита специалност по “Ортопедия и травматология”. Придобит сертификат за ендопротезиране на големи стави . Тел. 092/66-35-35 – вътр.104, 401

Д-р Антонио Георгиев

Специалист по ортопедия и травматология.2 1 години трудов стаж. Ординатор в ортопедичната болница. Завършена магистърска степен по здравен мениджмънт. Тел. 0888 89 11 89

Д-р Румен Веселинов

Специалист по анестезиология и реанимация. 23 години трудов стаж. Завършил редица следдипломни квалификации у нас и в чужбина, като анестезиология и реанимация в детската възраст, сепсис и септични усложнения, термична травма, дихателна недостатъчност и нейното лечение с апаратна вентилация. Лечение на остра и хронична болка. Регионални методи на анестезия.NO проложения в лечението на белодробна хипертензия, ARDS сърдечно-съдова хирургия и трансплантация и др.

Д-р Богдан Драгойчев

Специалист вътрешни болести и гастроентерология. 34 години трудов стаж. Магистърска степен по здравен мениджмънт. Завършени курсове по фиброгастроскопия и ехография на коремни органи.

© 2010 Първа частна МБАЛ-ВРАЦА ЕООД