Select language:

Медицинска дейност

         ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

 

 • В  Отделението по "Ортопедия и травматология" се извършват следните оперативни интервенции и манипулации:
 • Оперативно лечение на фрактури и луксации и мекотъканни увреди (разкъсани мускули, сухожилия, нерви и връзки)
 • Имплантации на изкуствени тазобедрени и коленни стави след артрозни изменения и фрактури на бедрената шийка
 • Имплантации на раменна, лакътна става, както и стави на фалангите на пръстите на ръцете
 • Безкръвни операции на менискуси, връзки и хондрални дефекти и други вътреставни увреди на колянна става- артроскопия
 • Оперативно лечение на несраснали или неправилно зараснали фрактури
 • Оперативно лечение на вродени или придобити деформация при бебета и деца - криви ходила, ДЦП
 • Оперативно лечение на артрозни изменения - остеотомии, артродези
 • Отстраняване на чужди тела
 • Оперативно лечение на деформации на ръцете и краката
 • Оперативно лечение на туморовидни образования на меките тъкани
 • Неоперативно лечение на фрактури и луксации

         Отделението работи по  сключен договор с НЗОК по следните Клинични пътеки : 

  

№ КП

Наименование - КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

 184.1

 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

204

Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част)—оперативно лечение

205


215

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции


Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник

216

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

217

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

218

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

219

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

220

Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

223

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

Отделението работи по сключен Договор с НЗОК по следните Клинични пътеки :

№ КП

Наименование - КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

1


3


7

Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза


Паренхимен мозъчен кръвоизлив


Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

8

Диабетна полиневропатия

Отделението разполага с модерен апарат за електромиография. Изследвания на пациенти, извън КП, могат да се извършват срещу заплащане по утвърден ценоразпис.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

Отделението работи по сключен Договор с НЗОК по следните Клинични пътеки : 

№ КП

Наименование - КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

236

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

237

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

238

Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда

239

Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции

240

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

241

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

242

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система

243

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

244

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат 

Отделението по "Физикална и рехабилитационна медицина" е оборудвано с високо-тенологична апаратура и разполага със следните кабинети и зали : 

 • Кабинет Ултразвукова терапия;
 • Кабинет Интерферема;
 • Кабинет Светлолечение;
 • Кабинет Електрофуреза;
 • Зала за магнитотерапия;
 • Зала за лечебна физкултура с Клетка на Роше;
 • Зала за масажи;
 • Зала за хидротерапия.

Лечебното заведение разполага с модерно оборудван СПА - център. В него работят екип от специалисти кинези- и

ерготерапевти с много добър опит, както и квалифициран лекар, специалист по "Физикална и рехабилитационна

медицина" Всички те ще се погрижат за подобряване на здравето Ви и за Вашият добър тонус.

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ : 

 • МАСАЖИ
 • МЕДОМАСАЖ
 • ТАНГЕНТОР
 • ХИДРОТЕРАПИЯ - ПЕРЛЕНА ВАНА, ДЖАКУЗИ
 • ЙОНЕН ДЕТОКСИКАТОР
 • ВЕГА-ТЕСТ И ДР.

 


© 2010 Първа частна МБАЛ-ВРАЦА ЕООД