Select language:

НЗОК НЕ ЗАПЛАЩА

 УТВЪРДИЛ,

            УПРАВИТЕЛ : /П/

                                   / Д-Р Д.ДРАГАНОВ /                

 

НЗОК   НЕ ЗАПЛАЩА

 

№ Име на клиничната пътека

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение, които не се заплащат от НЗОК, съгласно НРД 2011 г. за медицински дейности

КП № 215

Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Консумативи и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочения консуматив

КП № 217

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Консумативи и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочения консуматив

КП № 219

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Резорбируеми винтове и анкери при артроскопски процедури

НЗОК не заплаща посочения консуматив

КП № 220

Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Консумативи и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочения консуматив

КП № 222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

 

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Консумативи и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочения консуматив

КП № 223

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

 

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Консумативи и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 


© 2010 Първа частна МБАЛ-ВРАЦА ЕООД