Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Началник отделение: д-р Румен Веселинов

специалист по анестезиология и интензивно лечение

Завършил редица следдипломни квалификации у нас и в чужбина, като анестезиология и реанимация в детската възраст, сепсис и септични усложнения, термична травма, дихателна недостатъчност и нейното лечение с апаратна вентилация. Лечение на остра и хронична болка. Регионални методи на анестезия.NO приложения в лечението на белодробна хипертензия, ARDS сърдечно-съдова хирургия и трансплантация и др.


Специалисти:

д-р Христо Вачев - специалист по анестезиология и интензивно лечение
Д-р Пламен Блажев – специалист по анестезиология и интензивно лечение
д-р Карина Сълова – специалист по анестезиология и интензивно лечение
д-р Момчил Митев - специалист по анестезиология и интензивно лечение
д-р Мария Сърбянова - специалист по анестезиология и интензивно лечение

Отделението по анестезиология и интензивно лечение на „Първа частна МБАЛ-Враца“ЕООД е с ІІ ниво на компетентност. Намира се в База 1 на болницата /ул.Скакля № 6. Извършва комплекси от диагностични и терапевтични дейности за възстановяване на преустановени основни жизнени показатели (сърдечна дейност, дишане, функции на ЦНС) при пациенти в състояние на клинична смърт, комплекс, означаван като кардио-пулмонална ресусцитация.

Отделението е оборудвано съгласно съвременните изисквания и разполага със най-съвременна медицинска апаратура.

ОАИЛ разполага с анестезиологичен сектор, който обслужва 2 операционни зали към Отделение по Ортопедия и травматология.

Има изградена система за подобряване ефективността и качеството на лечебните дейности и грижите за болните.
 

№ АПр Наименование – АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ

28

Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви