Отделение по вътрешни болести

 

Началник отделение: д-р Боряна Николова

специалист по Вътрешни болести и Гастроентерология

 


Специалисти:

д-р Таня Цветанова – специалист по Вътрешни болести и по Ревматология
д-р Камелия Конджова - специалист по Вътрешни болести и по Ендокринология и болести на обмяната
д-р Петя Стайкова - специалист по Вътрешни болести и по Ендокринология и болести на обмяната
д-р Маргарита Петрова - специалист по Вътрешни болести и по Нефрология
д-р Георги Татарски - специалист Урология
д-р Добромир Драгойчев - специалист по гастроентерология
д-р Иван Димитров - специалист по ревмокардиология
д-р Цветана Йоникова - специализант по вътрешни болести и Гастроентерология
д-р Иво Пенков - специалист  Пневмология и фтизиатрия
д-р Людмил Кирилов – специалист по Пневмология и фтизиатрия

Старша медицинска сестра: Цветелина Петрова

Отделението по Вътрешни болести на „Първа частна МБАЛ-Враца“ЕООД е с ІІ ниво на компетентност. Намира се в База 3 – ул. „Ген.Леонов“ № 95 /Сградата на бившата стоматология – 3 етаж/. В него се осъществяват дейности по вътрешни   болести;ендокринология и болести на обмяната; гастроентерология; нефрология; ревматология; пневмология и фтизиатрия. В Отделението се извършва диагностика и лечение на пациенти с остри и хронични обострени заболявания.

Отделението разполага с необходимата апаратура и кадрови ресурс за извършване на:

  • ендоскопски процедури на ГИТ, включително и интервенционални.
  • абдоминална УЗ-диагностика, включително и Doppler-УЗД.
  • ехография на щитовидна жлеза.


В отделението има стая за интензивно наблюдение с 3 легла; кабинет за обучение на диабетно болни; ендоскопски кабинети за горна и долна ендоскопия оборудвани с видеоендоскопска апаратура последно поколение и ехографски кабинет.

По договор с НЗОК - диагностика и лечение по 16 клинични пътеки и 3 амбулаторни процедури.
 

№ КП Наименование - КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

39

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

42.1

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

68

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

69

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт

70

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

71

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво

74

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

75

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

76

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

78.1

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

79

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

88.1

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

89.1

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

90.1

Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

91

Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

 

 

АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите по КП……“

№ АПр Наименование – АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

42

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии