Select language:

Проф. Панайот Танчев

Завършил прогимназия в родния си град Враца, след което учи в Английската гимназия в София, която завършва през 1967 година. След това следва в Софийския медицински факултет, където се дипломира като пълноправен лекар през 1973 година. Завръща се в родния си град и започва работа в Ортопедично-травматологичното отделение на Първостепенна окръжна болница „Хр. Ботев”. Тук работи в периода 1973-1977 г.

След като печели един доста труден конкурс за редовна докторантура, през 1977 година заминава за Лайпциг (Германия), където специализира в продължение на три години ортопедия и травматология в Университетската ортопедична клиника. Това е една от най-големите за времето си ортопедични клиники в Германия. Негови учители там са проф. Петер Матцен, проф. Харо Зайфарт и проф. Волфрам Нойман – известни имена в немската медицина изобщо.

В Лайпциг защитава и докторската си дисертация с оценката „magna cum laude”, което за един чужденец е безспорен успех.

Завръща се в родината, въпреки че има предложение от директора на клиниката проф. Зайфарт да остане като асистент при тях. От 1980 година досега е на работа в Университетската болница по ортопедия - Горна Баня, където преминава цялата академична йерархия от асистент до редовен професор. От 1989 год. е началник на Втора ортопедична клиника при болницата в Горна баня, която е профилирана за лечение на гръбначна хирургия и ендопротезиране (поставяне на изкуствени стави). Междувременно за по-късо или по-дълго време е специализирал и във Франция, САЩ, Швейцария. И така преминават вече 35 години непрекъснат труд в полето на ортопедичната хирургия. Ние ползваме проф. Панайот Танчев като основен консултант в нашата болница.

18-02-2010 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

© 2010 Първа частна МБАЛ-ВРАЦА ЕООД