Select language:

Създаване

Първа частна СБАЛОТ е разкрита през 2007 г. като ЕООД. От самото си създаване болницата е акредитирана от МЗ с максикума 5 звезди за 5 години и работи по договор с НЗОК за всички клинични пътвки в областта на ортопедията и травматологията.

Болницата разполага с амбициозен екип от високоспециализирани лекари в сферата на ортопедията и травматологията и използва консултантски услуги на водещите хабилитирани лица в България.

Ние поддържаме работни контакти с водещите европейски центрове по ортопедия и травматология, като се стремим да въведем техния модел на работа на територията на Северозападна България


© 2010 Първа частна МБАЛ-ВРАЦА ЕООД