Select language:

Ценоразпис - Клинични пътеки

 УТВЪРДИЛ,

            УПРАВИТЕЛ : /П/

                                   / Д-Р Д.ДРАГАНОВ /

 

Ц Е Н О Р А З П И С

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ НА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ИЛИ МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР 

КП №

НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Цена в лв. за
български
граждани

Цена в лв.
за лица,
които не се
ползват с правата
на български
граждани

 

1

1

Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

618

741

 

2

3

Паренхимен мозъчен кръвоизлив

 

774

928

 

3

7

Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенниболкови синдроми

 

461

553

 

4

8

Диабетна полиневропатия

180

216

 

5

184.1

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

 

500

600

 

6

204

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение

800

960

 

7

205

Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции

 

1819

2182

 

8

215

Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник

2050

2460

 

9

216

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

1257

1508

 

10

217

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

910

1092

 

11

218

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

365

438

 

12

219

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

700

840

 

13

220

Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник

1000

1200

 

14

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник

460

552

 

15

223

Малки оперативни процедури на раменния пояс и горен крайник

275

330

 

16

236

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

 

353

423

 

17

237

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

 

482

578

 

18

238

Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда

 

482

578

 

19

239

Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции

 

482

578

 

20

240

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

 

495

594

 

21

241

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

 

330

396

 

22

242

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система

 

330

396

 

23

243

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

 

353

423

 

24

244

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

 

330

396

 

 


© 2010 Първа частна МБАЛ-ВРАЦА ЕООД