Select language:

ЦЕНОРАЗПИС - СКЕНЕР

 Утвърден

 

 

Ц Е Н О Р А З П И С

 ПЛАТЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАТ /СКЕНЕР/ И МАМОГРАФ


Вид изследване

Цена в лева

1

КАТ на глава без контраст

98.00

2

КАТ на лумбални прешлени без контраст

98,00

3

КАТ на коремни органи

120.00

4

КАТ на бял дроб

120.00

5

КАТ на две зони /напр. глава и коремни органи/

150.00

6

КАТ на шия с горен медиастинум

120.00

7

Виртуална колоноскопия /без направление/

160.00

8

Виртуална колоноскопия /с направление/

50.00

9

КАТ на две зони /с направление за една/

50.00 доплащане

10

Съдова програма на глава с реконструкция

120.00

11

За допълнителна реконструкция /с талон/

20.00 доплащане

12

Контраст от 50 мл.

45.00

13

Разчитане на хартиен носител

5.00

14

Поставяне на абокат за изследване с контраст

5.00

15

Поставяне на Урбазон за изследване с контраст

5.00

16

Потребителска такса

2.90

17

Мамография /без талон/

20.00

 

 

 


© 2010 Първа частна МБАЛ-ВРАЦА ЕООД