Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Началник отделение: д-р Юлия Кънчева

специалист по Физикална и рехабилитационна медицина

 


Специалисти:

д-р Стефка Борисова - специалист по физиотерапия и рехабилитационна медицина

д-р Росица Томова

Старша медицинска сестра: Катя Данова


Отделение по физикална и рехабилитационна медицина на „Първа частна МБАЛ-Враца“ЕООД е с ІІ ниво на компетентност. Намира се в База 3 – ул. „Ген.Леонов“ № 95 /Сградата на бившата стоматология – 4 етаж/. Извършва диагностика и лечение с естествени и преформирани физикални фактори и рехабилитация на пациенти с остри и хронично обострени заболявания.

Отделението осъществява болнична помощ за активно лечение чрез:

  • ранна рехабилитация на остри мозъчно-съдови, сърдечно-съдови и травматологични заболявания;
  • физикална терапия и рехабилитация на хронично обострени заболявания от различни медицински специалности;
  • диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ;
  • извършва мануална диагностика и терапия, лазертерапия.

По договор с НЗОК - диагностика и лечение по 9 клинични пътеки и 1 амбулаторна процедура – № 29 „Поетапна вертикализация и обучение в ходене“.

№ КП Наименование - КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

257

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна система

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна система

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и следоперативни интервенции

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат