Отделение по урология

Началник отделение: д-р Георги Татарски

специалист по урология

Трудов стаж по специалността 30 г.


 

В отделението се извършват следните специализирани диагностични и лечебни дейности:

Диагностични методи:

I.Ултразвукови методи за диагностика:
- Трансабдоминална ехография на пикочо-половата система.
- Трансректална ехография на простата, пикочен мехур и семенни мехурчета.
- Ехографско изследване на тестис и епидидим.

II. Интервенционални ултразвукови методи на изследване и лечение:
- Транскутанна пункция на хидроцеле под ехографски контрол.
- Трансректална биопсия на простатна жлеза под ехографски контрол.

III. Рентгенови методи за диагностика:
- Обзорна рентгенография на отделителната система.
- Рентгеноконтрастно изследване на отделителната система (венозна урография).
- Ретроградна уретроцистография.
- Ретроградна уретеропиелография.

IV. Ендоскопски методи на изследване.
- Уретроцистоскопия.
- Ретроградна катетеризация на уретер и бъбречно легенче.
- Уретерореноскопия.

Лечебни методи:

Извършват се всички видове операции при заболявания на бъбрека, уретера, пикочния мехур, простатната жлеза и външните полови органи.
Ендоурологични методи:
I. При заболявания на горния уринарен тракт
- Уретерореноскопия с литотрипсия на камъни в пикочоотделителната система.
- Трансуретрална литотрипсия на камъни в пикочния мехур.
- Ендопиелотомия при стриктури на пиелоуретералния сегмент.
- Ендоуретеротомия при стриктури на уретера.

II. При заболявания на долния уринарен тракт
- Оптична уретротомия при стриктури на уретрата
- Бужиране
- Електрорезекция при склероза на мехурната шийка.
- Трансуретрална резекция при доброкачествена простатна хиперплазия.
- Трансуретрална резекция при карцином на пикочния мехур.

- Трансуретрална вапоризация/изпаряване/ на простатна жлеза.

- Лазерна простатектомия с GreenLight laser/ едно от най-модерните методи за премахване на простатната жлеза/ при доброкачествена хиперплазия на простатна жлеза.За отделението

ул. "Ген.Леонов" No95 /База 1/, ет.4