Отделение по нервни болести

Началник отделение: д-р Венета Павлова

специалист по нервни болести

 


Специалисти:

д-р Ваньо Андрейнски – специалист по нервни болести
д-р Пламен Каменов - специалист по нервни болести
д-р Румяна Цветкова
д-р Стефан Багиловски
д-р Иванка Първанова - специалист по нервни болести

Старша медицинска сестра: Татяна Маринова

Отделението по нервни болести на „Първа частна МБАЛ-Враца“ЕООД е с ІІ ниво на компетентност. Намира се в База 2 – бул. „Втори Юни“ № 96-А. Извършва диагностика и лечение на пациенти с остри и хронично обострени неврологични заболявания.

Отделението осъществява болнична помощ за активно лечение чрез:

  • диагностика, лечение и интензивно наблюдение на остри мозъчно-съдови заболявания;
  • диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ;
  • дигнастика, лечение и рехабилитация на хронично обострени неврологични заболявания;
  • извършва ЕЕГ, ЕМГ и доплерово сонографско изследване

По договор с НЗОК - диагностика и лечение по 10 клинични пътеки.

№ КП Наименование - КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

50

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

51

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

52

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

53

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив

56

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

57

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити

61

Диагностика и лечение на мултиплена склероза

62

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

67

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

254       Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето