Най-модерният апарат за компютърна диагностика /Скенер/ в Северозападна България - General Electric LightSpeed 8.

Извършват се всички видове контрастни изследвания за постигане на точна диагноза и проследяване на ефекта от проведеното лечение.

  • Лесен и безпроблемен достъп до нас;
  • Получаване на резултатите в най-кратки срокове, в деня на изследването;
  • Извършване на прегледи с талон-направление към Здравната каса;
  • Най-ниско лъчево натоварване. Апарата разполага с автоматична функция за предпазване на пациента от облъчване;
  • Провеждане на контрастни изследвания на всички органи и системи в човешкото тяло посредством автоматичен инжектор.