Select language:

Лекари

УПРАВИТЕЛ - Д-Р ДАРИН ДРАГАНОВ

тел. : 092 66 30 50 и 0885 687 661

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТАНЯ РАЛЧОВСКА

ТЕЛ. : 092 66 30 50 И 0885 687 640

ОТДЕЛЕНИЕ "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ"

Ортопедията и травматологията третират заболяванията и травми на опорно - двигателния апарат. Към заболяванията спадат вродените малформации на крайниците, аномалиите на развитието, възпалителните, дегенеративните състояния /артрозна болест /, тумори и др. Травмите на опорно - двигателния апарат /счупване, изкълчване и навяхване/ варират от изключително тежки такива до леки състояня без последици за живота на пациента или функцията на крайника.
ПРОФ.ПАНАЙОТ ТАНЧЕВ – Завършил прогимназия в родния си град Враца, след което учи в Английската гимназия в София, която завършва през 1967 година. След това следва в Софийския медицински факултет, където се дипломира като пълноправен лекар през 1973 година. Завръща се в родния си град и започва работа в Ортопедично-травматологичното отделение на Първостепенна окръжна болница „Хр. Ботев”. Тук работи в периода 1973-1977

След като печели един доста труден конкурс за редовна докторантура, през 1977 година заминава за Лайпциг (Германия), където специализира в продължение на три години ортопедия и травматология в Университетската ортопедична клиника. Това е една от най-големите за времето си ортопедични клиники в Германия. Негови учители там са проф. Петер Матцен, проф. Харо Зайфарт и проф. Волфрам Нойман – известни имена в немската медицина изобщо.

В Лайпциг защитава и докторската си дисертация с оценката „magna cum laude”, което за един чужденец е безспорен успех.

Завръща се в родината, въпреки че има предложение от директора на клиниката проф. Зайфарт да остане като асистент при тях. От 1980 година досега е на работа в Университетската болница по ортопедия - Горна Баня, където преминава цялата академична йерархия от асистент до редовен професор. От 1989 год. е началник на Втора ортопедична клиника при болницата в Горна баня, която е профилирана за лечение на гръбначна хирургия и ендопротезиране (поставяне на изкуствени стави). Междувременно за по-късо или по-дълго време е специализирал и във Франция, САЩ, Швейцария. И така преминават вече 35 години непрекъснат труд в полето на ортопедичната хирургия. Ние ползваме проф. Панайот Танчев като основен консултант в нашата болница.


Д-Р ВЕНЕЛИН АЛЕКСИЕВ – София; Горна баня; Детска ортопедия и травматология; Ултразвукова диагностика на тазобедрена и раменна стави; Оперативно лечение; Специализации в САЩ, Япония, Израел, Швейцария, Австрия, Финландия, Австралия. Консултант в нашата болница по детска ортопедия и травматология.


Д-р ДАРИН ДРАГАНОВ - Над 21 години. Работил 14 години като ординатор в Хирургично отделение в Болницата в Мездра. Призната специалност по “Ортопедия и травматология”. Завършил задочно девет месечно обучение по Мениджмънт във Висшата школа по мениджмънт и администрация към УНСС София. Магистър по “Здравен мениджмънт”. Последните 6 години - управител на МБАЛ Мездра. В момента е Управител на "Първа частна МБАЛ-Враца"
e-mail :……………
Тел. : 092/66-30-50; 092/66-35-50 – вътр.102


Д-Р ВЕНЕЛИН ДАМЯНОВ – Над 13 години, с призната специалност по “Ортопедия и травматология”. Има сертификати за придобита правоспособност по : ендопротезиране на стави, специализация по спортна медицина, спортна травматология и ортопедия; и Сертификат за артроскопия и реконструктивни операции от Югозападен германски оперативен център, където е бил на специализация.
e-mail :……………
Тел. : 092/66-35-35 – вътр.104


Д-Р ИВАЙЛО БОРИСОВ – над 10 години трудов стаж, с призната специалност по “Ортопедия и травматология”. Завършени квалификационни курсове по ултразвукова диагностика на тазобедрените стави при деца, артроскопия на колянната става.
e-mail :……………
Тел. : 092/66-35-35 – вътр.104


Д-Р ХРИСТО ГИГОВ – Над 12 години трудов стаж. В момента работи в Клиника по ортопедия и травматология гр.Плевен – клинична ординатура. Има придобита специалност по “Ортопедия и травматология”.
e-mail :……………
Тел. : 092/66-35-35 – вътр.104


Д-Р АНТОНИО ГЕОРГИЕВ - 21 години трудов стаж. Специалист по ортопедия и травматология. Началник Отделение "Ортопедия и травматология"

Тел. : 0888 89 11 89


Анжела Божкова - Старша медицинска сестра

тел. : 092/66-35-35 - вътр.401


 

 


ОТДЕЛЕНИЕ "АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ"

Д-Р РУМЕН ВЕСЕЛИНОВ - специалност "Анестезия и интензивно лечение" - НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

Д-Р ХРИСТО ВАЧЕВ - специалност "Анестезия и интензивно лечение" - ОРДИНАТОР

Д-Р КАРИНА СЪЛОВА - специалност "Анестезия и интензивно лечение" - ОРДИНАТОР

Д-Р МАРИЯ СЪРБЯНОВА - специалност "Анестезия и интензивно лечение"

Д-Р ТАНЯ ЦВЕТАНОВА - специалност - "ВБ" и "Ревматология" - ОРДИНАТОР

Д-Р ИРЕНА МАЗНЕВА - специалност "Ото-рино-ларингология" - ОРДИНАТОР

Д-Р БОГДАН ДРАГОЙЧЕВ - специалност "ВБ" - ОРДИНАТОР

ЮЛИТА ВАЧЕВА - Старша медициниска сестра

 тел. : 092 66 35 35 - вътр. 302


ОТДЕЛЕНИЕ "НЕРВНИ БОЛЕСТИ"

Д-Р СЛАВЧО СИРАКОВ -  специалност "Нервни болести" - НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ. Притежава Сертификати за правоспособност по "Доплерова сонография" и "Клинична електромиография"

тел. : 092 66 35 50 - вътр. 110

Д-Р ПЛАМЕН КАМЕНОВ - специалност "Нервни болести" - ОРДИНАТОР. Притежава Сертификат за правоспособност по "Клинична електромиография"

 тел. : 092 66 35 50 - вътр. 110

Д-Р НЕЛИ ГОРАНОВА - ЛЕКАР

ГРЕТА КРЪСТЕВА - Старша медицинска сестра

тел. : 092 66 35 50 - вътр.111


ОТЕДЕЛЕНИЕ "ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА"

Д-Р ЮЛИЯ КЪНЧЕВА - НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

тел. : 092 66 35 50 - вътр. 102

Д-Р СТЕФКА БОРИСОВА - ОРДИНАТОР

тел. : 092 66 35 50 - вътр. 108

Д-Р ТАНЯ ИЛИЕВА - ОРДИНАТОР

тел. : 092 66 35 50 - вътр. 108

Д-Р РОСИЦА ТОМОВА - ОРДИНАТОР

тел. : 092 66 35 50 - вътр. 108

 

 


© 2010 Първа частна МБАЛ-ВРАЦА ЕООД